شرکت هربی فارمد

نام شرکت(انگلیسی): HERBI PHARMED co

نام مدیر عامل: مهران میراب زاده اردکانی

نام شرکت(فارسی): هربی فارمد

زمینه فعالیت: تولید فرآورده های گیاهی

این شرکت به منظور استفاده بهینه از ظرفیت متنوع گیاهان دارویی و دانش طب سنتی در کشور و برقراری همکاری عملیاتی صنعت و دانشگاه به صورت کامالً سازمان یافته با بهره برداری از تحقیقات و دانش فنی متخصصین و محققین، وارد عرصه راه اندازی مجموعه تحقیق و توسعه و تولیدی گردیده است.
  تلفن : 88711824-021
  فکس : 88109651-021
  وب سایت : www.herbipharmed.co.ir
  کد پستی : 1586767119
  نشانی (دفتر مرکزی) : تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بین خیابان مطهری و بهشتی، کوچه میرزاحسنی، پلاک 13 طبقه 4 وحد 8 و 7

شرکتهای تابعه دارویی برکت

منو