شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز

نام شرکت(انگلیسی): Etela Alborz Investment co

نام مدیر عامل: حسین جواهری

نام شرکت(فارسی): سرمایه گذاری اعتلاء البرز

زمینه فعالیت: سرمایه گذاری دارویی

شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز سهامی خاص در سال 1367 در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردیده است. در سال 1392 با هدف حضور فعال در بازار سرمایه و استفاده از فرصتهای موجود در بورس اوراق بهادار و به عنوان بازوی اجرایی شرکت سرمایه گذاری البرز در بازار سرمایه با تشکیل و اداره پرتفوی تخصصی و غیرمدیریتی صنعت دارو با رویکرد هم افزایی به سهامی عام و نام شرکت به سرمایه گذاری اعتلاء البرز تغییر یافت.
  تلفن : 88729469-021
  فکس : 88729471-021
  وب سایت : www.etlainvest.com
  کد پستی : 1513633713
  نشانی (دفتر مرکزی) : تهران، خیابان خالد اسالمبولی، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه سوم، پلاک 30 ،طبقه 2

شرکتهای تابعه دارویی برکت

منو