اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

نماینده (شخص حقوقی) سمت تحصیلات آدرس ایمیل
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) رئیس هیأت مدیره دکترای فارماکولوژی h.jamshidi@bpharmed.com
شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) نایب رئیس هیأت مدیره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت ودرمان n.fathian@bpharmed.com
کار اندیش دوران معاصر (سهامی خاص) عضو هیأت مدیره و مدیر عامل دکترای داروسازی a.borandegi@bpharmed.com
شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) عضو هیأت مدیره دکترای علوم وصنایع غذایی h.jalili@bpharmed.com
سرمایه گذاری اعتلاء البرز (سهامی عام) عضو هیأت مدیره دکترای حقوق h.mashhadi@bpharmed.com

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

افزودن لیست پخش جدید