اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

نماینده (شخص حقوقی) سمت تحصیلات آدرس ایمیل
شرکت گروه سرمايه گذاري البرز (سهامي عام) رئيس هيأت مديره دکترای فارماکولوژی h.jamshidi@bpharmed.com
شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام) نايب رئيس هيأت مديره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشت ودرمان n.fathian@bpharmed.com
کار اندیش دوران معاصر (سهامي خاص) عضو هيأت مديره و مدير عامل دکترای داروسازی a.borandegi@bpharmed.com
شركت سرمايه گذاري پویا (سهامي خاص) عضو هيأت مديره دکترای علوم وصنایع غذایی h.jalili@bpharmed.com
سرمايه گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) عضو هيأت مديره دکترای حقوق h.mashhadi@bpharmed.com

خوش آمدید!

به حساب خود در زیر وارد شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

افزودن لیست پخش جدید